Vai đòn đẩy xe nâng tay - Phụ tùng xe nâng tay Sài gòn
SUBTOTAL :
phutungxenangtay
Vai đòn đẩy xe nâng tay

Vai đòn đẩy xe nâng tay

phutungxenangtay
Short Description:
Vai đòn đẩy xe nâng tay có nhiệm vụ gắn kết hệ thống bơm và phần thân càng xe nâng tay

Product Description

Vai đòn đẩy xe nâng tay có nhiệm vụ gắn kết hệ thống bơm và phần thân càng xe nâng tay khi nâng hạ và kéo đẩy di chuyển, kích thước 685mm cho loại càng rộng và 520/550mm cho loại càng hẹp.
Loại vai đòn bẩy 685mm

0 Reviews:

Post Your Review